เช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay
Pay online by TaradPay
Bank Transfer and Bill Payment
Counter Service
PayPal.com
PaysBuy.com
Mpay.com
Mpay.com

เปิดรับตัวแทนจำหน่าย  ผลิตภัณฑ์  AQUASYSTEM  จากประเทศญี่ปุ่น 
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ทางภาคใต้
บทความ
การเลือกใช้รุ่นสินค้า DRUM PUMP / HAND PUMP (อ่าน 9189/ตอบ 0)

การเลือกรุ่นของ Drum/Barrel Pumps และ Hand Pumps
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

1.  เลือกส่วนประกอบของปั้มที่สัมผัสกับสารเคมีหรือของเหลว ( Wetted Parts ) 

 

1.1     แจ้งชื่อ,ความเข้มข้นและอุณหภูมิของของเหลวหรือสารเคมีที่จะนำปั้มไปใช้งานให้กับทางผู้ขายและหากมีเอกสาร MSDS ของสารเคมีหรือของเหลวดังกล่าวแนบให้กับทางผู้ขายด้วยก็จะดีมากเพื่อความถุกต้องและแม่นยำในการคัดเลือกวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นตัวปั้มให้เหมาะสมกับสารเคมีนั้นๆ

1.2     หากทราบค่าความถ่วงจำเพาะ ( S.G.) และค่าความหนืด ( viscosity )ของของเหลวหรือสารเคมีดังกล่าว ก็ให้แจ้งกับทางผู้ขายด้วยเพื่อความรวดเร็วและถูกต้องในการเลือกรุ่นของปั้มให้เหมาะกับความหนืดและความถ่วงจำเพาะของสารเคมีนั้นๆ

1.3     แจ้งข้อมูลขนาดบรรจุ,ความสูงและตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปากถังบรรจุสารเคมีเพื่อใช้เลือกความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านปั้ม

1.4     ทำการเลือกรุ่นของปั้มที่จะใช้งาน โดยในขั้นตอนนี้อาจจะมีปั้มหลายรุ่นที่เข้าข่ายนี้

1.5    ในส่วนของ Hand Pumps จะเสร็จสิ้นขั้นตอนการเลือกในขั้นนี้ส่วนของ    

     Drum/Barrel Pumps จะต้องเลือกส่วนของมอเตอร์ขับปั้มในขั้นตอนที่ 2 เพิ่มเติม

 

 

2.  เลือกส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับปั้มสำหรับ ( Drum/Barrel Pump Motors )

 

2.1   แจ้งข้อมูลของสารเคมีหรือของเหลวที่จะนำปั้มไปใช้งานให้กับทางผู้ขายว่าเป็นสารเคมีไวไฟ หรือไม่   ถ้าใช่ให้เลือกใช้เฉพาะมอเตอร์ลม (air motor) หรือมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิดเท่านั้น ( ex-proof motor )

2.2   แจ้งข้อมูลของอัตราการขนถ่าย (flow rate : ลิตรต่อนาที) และระดับความสูงที่ต้องการใช้งาน  ( head : เมตร ) ให้กับทางผู้ขาย

2.3   แจ้งข้อมูลความถี่ในการใช้งาน เช่น ต้องการขนถ่ายสารเคมีจากถัง 200 ลิตรจำนวน 10 ถังทุก 1 ชั่วโมงให้กับทางผู้ขาย

2.4   ทำการเลือกรุ่นของมอเตอร์ที่จะใช้งานร่วมกับส่วนของก้านปั้ม โดยในขั้นตอนนี้อาจจะมีมอเตอร์หลายรุ่นที่เข้าข่ายนี้

2.5    ทำการเลือกรุ่นของมอเตอร์ที่จะใช้งาน ในขั้นตอนนี้อาจจะมีมอเตอร์หลายรุ่นที่เข้าข่ายนี้

 

3.  จัดชุดของก้านปั้มและส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับปั้มที่เหมาะสมกับลักษณะงานฺ ( Barrel Pump Sets ) 

 

3.1     ทางผู้ขายจะทำการเลือกชุดของปั้ม (ก้านปั้ม + มอเตอร์) ที่จะนำไปใช้งานโดยนำรุ่นของก้านปั้มและมอเตอร์ในข้อ 1.4 และ 2.5 มาพิจารณาจัดเป็นชุดของ Drum/Barrel pumps ซึ่งอาจจะมีได้หลายชุดเสร็จแล้วทางผู้ขายจะนำเสนอให้ลูกค้าพิจารณาสั่งซื้อต่อไป

 

หมายเหตุ : ทางผู้ขายได้จัดทำแบบฟอร์มข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเลือกใช้งาน Drum/Barrel Pumps และ Hand Pumps ร่วมกันสารเคมีหรือของเหลวตามความต้องการของลูกค้าไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางลูกค้าในการแจ้งข้อมูลที่จำเป็นให้กับทางผู้ขายครับ

 

Download
AQUASYSTEM Model: AQT-DP-40A
โทรสอบถาม แจ้งข้อมูลสารเคมี และลักษณะการใช้งาน
AQUASYSTEM Model: AQT-DP-40AG
โทรสอบถาม แจ้งข้อมูลสารเคมี และลักษณะการใช้งาน
AQUASYSTEM Model: AQT-DP-40C
โทรสอบถาม แจ้งข้อมูลสารเคมี และลักษณะการใช้งาน
AQUASYSTEM Model: AQT-DP-40CG
โทรสอบถาม แจ้งข้อมูลสารเคมี และลักษณะการใช้งาน
AQUASYSTEM Model: AQT-DP-40AGH
โทรสอบถาม แจ้งข้อมูลสารเคมี และลักษณะการใช้งาน
Vacuum Cleaners( APPQO400 EX , APPQO550 EX  AVC-55)
โทรสอบถาม แจ้งข้อมูลสารเคมี และลักษณะการใช้งาน
ประแจเปิดฝาถัง UNIVERSAL DRUM WRENCH-JH-32-0102
โทรสอบถาม แจ้งข้อมูลสารเคมี และลักษณะการใช้งาน
//