DRUM PUMP/BARREL PUMP/HAND PUMP/MAGNETIC DRIVE PUMP/AODD PUMP/DIAPHRAGM PUMP/AIR PRESSURE PUMP/VACUUM CLEANER/ปั้มมือหมุน/ ปั๊มดูดน้ำมัน/ปั้มน้ำมันหลอดแก้ว

AQUASYSTEM

เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม โดยตัวอุปกรณ์มี ความสามารถในเรื่องของการดูดของเหลวที่หนืด, ของเหลวที่มีเศษโลหะหรือของแข็งปะปน,ของเสียที่มีลักษณะเป็นยางเหนียว หรือขี้โคลน (sludge) ฯลฯ โดยอุปกรณ์รุ่นนี้จะมีความสามารถในการสร้างแรงดูดที่สูง สามารถซอกซอนเข้าไปในพื้นที่เล็กๆ ได้ดี ติดตั้งเข้ากับถังขนาดใหญ่เช่น ถัง 200 ลิตร ได้เพื่อเพิ่มปริมาตรในการจัดเก็บสิ่งสกปรก ตัวอุปกรณ์มีความทนทานแข็งแรงสูง ราคาย่อมเยา 
แสดง 1-9 จาก 9 รายการ